# smeerweer

# smeerweer

Huidkanker is een van de snelst toenemende vormen van kanker in Vlaanderen. De belangrijkste oorzaak is blootstelling aan de zon. Het is dus uitermate belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om huidkanker te vermijden en verstandig om te gaan met UV-stralen.

Smeerweer is de nieuwe term die tijdens deze campagne galanceerd wordt, waarmee de Vlaamse Overheid de Vlaamse burger wil sensibiliseren om verstandig om te gaan met UV. Smeerweer is gelinkt aan de UV-index, zoals die wordt aangeduid door het KMI. De UV-index krijgt een waarde van 0 (lage UV-intensiteit, huid verbrandt langzaam) tot 11+ (extreem hoge UV-intensiteit, huid verbrandt bijna onmiddellijk). Als dit cijfer gelijk is aan of hoger dan 3 is het SMEERWEER. Bij smeerweer is het belangrijk dat je jezelf beschermt tegen schadelijke UV-straling, zelfs op momenten wanneer de zon op het eerste zicht niet hard lijkt te schijnen.

En je beschermen tegen de zon, dat doe je op 3 manieren : zon weren, kleren en smeren ! Het is trouwens veel sneller smeerweer dan je denkt !